UMĚLECKÁ PŘÍPRAVKA

…mami, jak se hraje na trombón?

  • setkání jsou určena dětem od 5 do 7 let, které mají chuť seznámit se s různými uměleckými obory: výtvarným, tanečním, literárně-dramatickým a hudebním
  • na tomto projektu spolupracujeme s lektory ZUŠ Chotěboř
  • lekce probíhají jednou za 14 dnů v pondělí, 1200 Kč za pololetí
  • první setkání proběhne jakmile to vláda dovolí