Slavnosti

Ve spolupráci s Dětským klubem Šalamounkův Dvoreček a Svobodnou školou Chotěboř pořádáme tradičně tyto slavnosti:

LEDEN

Tříkrálová slavnost

Završením Vánočního příběhu bude událost, kdy k dětem dorazí Tři králové: Kašpar, Melichar a Baltazar. Spolu s nimi mohou děti předat své dary Ježíškovi (který předtím obdaroval je). K tomu budou ještě účastníci slavnosti od Tří králů „pomazáni“ vzácným olejem.

ÚNOR

Masopust

Tato slavnost je upravená pro děti. V přípravách na slavnost se vyrábějí zvířecí a pohádkové masky, pečou se tradiční koblihy. Slavnostní průvod masek je pak završen oslavou a různými hrami a tancem. Slavíme tak poslední den hojnosti, po které následuje doba půstu.

BŘEZEN

Vynášení Moreny

„Neseme Morenu v oleju smaženů, u vrchu červenů, u spodu zelenů, pěknů, pěknů, probělenů…“ Po dlouhé zimě společně vynášíme „Smrtku“ ze vsi a vítáme Jaro. Probuzená Matka Země nám každému daruje semínko, které si děti mohou zasadit do květináče a doma se o něj starat tak, aby jim vyrostla rostlinka.

DUBEN

Velký Pátek a hledání pokladů

Na Velký Pátek se otvírá Země a vydává své poklady. Vypravíme se na dobrodružnou cestu, abychom je našli. Dejme však pozor, abychom se nedali strhnout „mamonem“ a nezapomněli na důležitější věci, jako je přátelství, rodina a společné zážitky při dobrodružné cestě.

DUBEN

Svátek sv. Jiří

Na svatého Jiří se probouzejí hadi a štíři. Hady chytíme a na ohni si je upečeme /i když budou jen z těsta/. Kromě toho si budeme hrát na různá zvířátka, která se na jaře probouzejí, a připravíme bránu, kterou všechno, co dosud spalo pod zemí, vyjde ven. Kdyby tou bránou náhodou prošel i drak, díky sv. Jiří si s ním hravě poradíme.

KVĚTEN

Otvírání studánek

Vyrážíme čistit studánky v okolí Chotěboře. Pokud se nám podaří oživit pramínek, možná se nám zjeví i Studánková víla.

ČERVEN

Letnice

Může jít o obrázek one or more people a outdoors

Školní slavnost blížícího se konce školního roku – kromě původního smyslu se slaví také to, co se děti za celý rok naučili. Nabyli nové znalosti a dovednosti a teď je čas s tím, co mají uvnitř, vyjít ven do světa a používat, šířit dál.

Na slavnost děti nacvičí písně a kolové tance, vyrábí výzdobu, věnečky a brože. V den slavnosti jsou bíle oděni a vydají na nedalekou louku, kde na ně čeká kapela, která celou slavnost doprovází tematickou hudbou a zpěvem. Nejdříve děti nazdobí věnec holubičkami a růžičkami, které během posledních týdnů tvořily ve škole. Muži vztyčí májku. Kolem ní děti si zatančí. Starší děti zaplétají s písní stuhy.
Poté se dívky vydají hledat královnu a chlapci krále. Oba přivedou k májce a následuje jejich svatba. A na závěr velkolepá hostina připravená rodiči.

Svatojánská noc

Pojďte s námi společně prožít nejdelší den a nejkratší noc v roce. Protože nás všechno láká ven, kde je dostatek slunce a tepla, různých bylin a plodů, které nám příroda nabízí, vyrazíme společně na louku v jednom z chotěbořských lesů a tam společně uděláme oheň, nasbíráme léčivé bylinky na čaj, poslechneme si příběhy Svatojánské noci, a když budeme mít štěstí, možná objevíme i semínko zlatého kapradí. Součástí slavnosti je i možnost společně přespat v lese (pod širákem, nebo ve stanu).

ZÁŘÍ

Svatováclavská

Na konci září oslavujeme sklizeň a úrodu. Slavnost probíhá na zahradě. Hostina, stejně jako program, je bohatá.

LISTOPAD

Svatomartinská

Přichází zima a tma a s ní i legenda o sv. Martinovi. Byl to voják, který na svých cestách potkal žebráka, se kterým se rozdělil o polovinu pláště, aby žebrák neumrzl. To pohnulo Martina k tomu, aby odešel z vojska a začal pomáhat lidem. My si spolu s hlavními aktéry prožijeme legendu znovu. Na cestě za Martinem nám posvítí lucerničky, které si sami vyrobíme.

PROSINEC

Adventní spirála

Začátek slavnosti symbolizuje cestu do lidského nitra, kde na děti i dospělé, kteří se spirálou rozhodnou projít, čeká anděl/symbol Vánoc. Od něho účastníci dostanou světlo, které si mohou odnést domů a podpořit tím Adventní atmosféru.