O Klubu Šalamounek

Klub Šalamounek je vedle Svobodné školy Chotěboř a Šalamounkova Dvorečku /alternativa předškolního vzdělávání/ jedním z projektů, které zaštiťuje chotěbořský Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.

Tento projekt má však v Chotěboři i v širším okolí tradici. Pod jménem „Dětský klub Šalamounek“ fungoval tento projekt od září 2015. Roku 2016 byl přejmenován na KLUB ŠALAMOUNEK. Vznik tohoto projektu vychází z místní rodičovské iniciativy a naplňuje potřebu vytvořit v Chotěboři a okolí prostor pro setkávání rodičů s dětmi i bez dětí.

CO NABÍZÍME?

  • Vytváříme vzdělávací nabídku pro děti od 6 týdnů po seniory.

  • Nabízíme různé formy setkávání pro ženy a maminky: kurzy nošení dětí v šátku, ženské kruhy, africké tance, šití BF bot…

  • Připravujeme rozmanité a zajímavé kurzy pro děti: Elfíci, Hudební dílna, Čítánky, Kurzy bubnování, Výtvarné a řemeslné dílničky, Angličtina pro nejmenší…

  • Dáváme prostor tatínkům, aby si užili svoje dítka při tvořivé a smysluplné činnosti: Tátodílna

  • Organizujeme tradiční slavnosti, které vycházejí ze starých českých tradic: Svatováclavská – září, Michaelská – říjen, Martinská – listopad, Vánoční jarmark – prosinec, Adventní spirála – prosinec, Tříkrálová – leden, Masopust – únor, Vynášení Moreny – březen, Velikonoce – Velký pátek a hledání pokladu, Jarní slavnost sv. Jiří – duben, Otevírání studánek -květen/červen, Svatojánská – červen;

  • Nabízíme pásma přednášek s aktuální tematikou: Zdravá výživa, Zdravý životní styl apod.