ŽENSKÁ CYKLIČNOST – přednáška v rámci projektu PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB a 50+

Ženy,
co Vás jako první napadne, když se řekne “menstruace”?
Považujete ji za něco, co je potřeba přetrpět, nebo dokážete naplno ocenit všechny dary, které Vám do života přináší?
 
Zveme Vás na přednášku s @Chamael Pavla Sedláčková – ŽENSKÁ CYKLIČNOST .. budeme si povídat o fyzické, emoční a duševní proměně, uvažování a chování během měsíčního cyklu. Pokud jsme si vědomy toho, jak se v průběhu měsíce mění naše schopnosti, jsme pak šťastnější, úspěšnější a efektivnější v práci i osobním životě.
 
Akce probíhá v rámci projektu PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB a 50+ a je ZDARMA určena:
– Osobám starším 50 let
– Rodičům samoživitelům
– Rodičům na mateřské/rodičovské dovolené
– Uchazečům a zájemcům o zaměstnání v tomto regionu
číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007745
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Komentáře