VZTAHY V RODINĚ A JEJICH VLIV NA NAŠÍ PRÁCI – přednáška s Pavlou Sedláčkovou v rámci projektu

Zveme Vás na přednášku s Pavlou Sedláčkovou…

Vztahy v rodině – jaký mají vliv na náš život a práci 
Vztahy v rodině nejsou jen vztahy mezi rodiči a dětmi, nebo mezi sourozenci. Patří sem i vztahy k rodičům či sourozencům partnerů, k partnerům dětí a k jejich dětem – vztahy, které ne vždy fungují tak, jak by měly, nebo jak bychom si přáli, aby fungovaly.
· Jak ovlivňuje rodinné prostředí, ze kterého pocházíme, naše vztahy.
· Jak vztahy v původní rodině (našich rodičů a prarodičů) mohou ovlivnit schopnost najít si práci a získat a udržet si peníze či majetek.
· Rodinné vzorce, témata a problémy.

V rámci projektu PODPORA PEČUJÍCÍCH a 50+ je vstup zdarma.

Pro koho je přednáška určena:
– Osobám starším 50 let
– Rodičům samoživitelům
– Rodičům na mateřské/rodičovské dovolené
– Uchazečům a zájemcům o zaměstnání v tomto regionu

Přijít může ale úplně každý, koho by toto téma zajímalo.

Jak a kde se přihlásit:
Telefonicky nebo e-mailem: skritek.salamounek@email.cz
Jana Motlová /koordinátor Klubu Šalamounek/ – 778 020 940, 
Eva Musterová Marvanová /Klub Šalamounek, JobKlub/ – 733 645 896

číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007745
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Komentáře