VÝVOJ ŘEČI A JAK HO PODPOŘIT U NEJMENŠÍCH DĚTI OD 0-7LET z pohledu logopedky Hany Novákové

Povídání o řečových předpokladech dětí od narození do sedmi let, jakou slovní zásobu by děti v daném období měly mít, jak ji podporovat a kdy jde o opoždění vývoj řeči? Čeho je třeba si všímat při vývoji komunikačních schopností u dětí?
Objevilo s u dítěte zadrhávání, nebo jen stále opakuje slova po Vás?
Jaké podněty jsou pro děti vhodné?

Poradíme Vám, kdy je čas vyhledat logopeda či jinou odbornou péči.
Po přednášce bude čas na vaše dotazy.

 
 
Středa 19. června 2019 v 17:00 až 19:00, Prostory Šalamounkova Dvorečku

Komentáře