VYTVOŘ SI SVŮJ AMULET…

VYTVOŘ SI SVŮJ OSOBNÍ AMULET/SOŠKU V KRUHU ŽEN …. s Míšou Málkovou…

Tvořivé setkání žen, načerpání a uvolnění přebytečné energie skrze modelování.

V rámci projektu PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB a 50+ je vstup zdarma.

Pro koho jE toto setkání určeno:
– Osobám starším 50 let
– Rodičům samoživitelům
– Rodičům na mateřské/rodičovské dovolené
– Uchazečům a zájemcům o zaměstnání v tomto regionu

číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007745
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

VYTVOŘ SI SVŮJ OSOBNÍ AMULET/SOŠKU V KRUHU ŽEN …. s Míšou Málkovou…Tvořivé setkání žen, načerpání a uvolnění…

Zveřejnil(a) Klub Šalamounek dne Úterý 26. listopadu 2019

Komentáře