PROJEKT NA PODPORU PEČUJÍCÍCH OSOB

Tance na africkou hudbu zaměřené na vlastní sebevyjádření s Hankou Novákovou… v rámci projetku PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB a 50+

A co máme ještě v plánu?

26. 3. – Očista pomocí esenc. olejů, vykuřovadel a další mentální a bioenergická cvičení (výroba vlastního vykuřovadla) s Míšou Málkovou

23. 4. – Všemi smysly I. s Petrou Polívkovou

Setkání bude sestaveno z na sebe navazujících prožitkových výtvarných aktivit, při kterých se klade důraz na smysly a sebevyjádření. Pojďte si užít netradiční tvořivý proces s prvky arteterapie a svůj vlastní čas. Předchozí zkušenosti s výtvarnou tvorbou nejsou nutné. Samotný proces je důležitější než výsledek.

14. 5. – Všemi smysly II. s Petrou Polívkovou

Setkání bude navazovat na Všemi smysly I, ale není podmínkou jeho absolvování.

Pro koho jsou setkání určena:
– Osobám starším 50 let
– Rodičům samoživitelům
– Rodičům na mateřské/rodičovské dovolené
– Uchazečům a zájemcům o zaměstnání v tomto regionu

Jak a kde se přihlásit: skritek.salamounek@email.cz,
číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007745
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Zveřejnil(a) Klub Šalamounek dne Čtvrtek 27. února 2020

Komentáře