PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY JSOU V PLNÉM PROUDU

Tradice letních příměstských táborů v přírodě navazuje na oblíbené letní tábory Lesní školky Dvoreček ve Vilémově. Proto část našich táborů probíhá ve vilémovském slaměném domečku na Sychrově (Indiánské léto a Poselství od protinožců) a druhá část na krásné louce u Doubravky (Lovci mamutů a Příběhy souhvězdí). K Doubravce se vydaly i děti z pohádkového tábora, který proběhl v knihovně. Pro starší děti jsme přichystali tábor, spojující uměleckou tvorbu a přírodu (Krajina ve mně a okolo).

Příroda je v naší činnosti důležitým prvkem. A tak jsme prožívali pověsti doubravského údolí přímo tam, kde jsme si mohli osahat místa, kde se vše odehrálo. S Lovci mamutů jsme malovali přírodními barvami na kameny a pracovali s hlínou. Na táboře Příběhy souhvězdí jsme jeden večer spali pod širým nebem a při usínání pozorovali hvězdy. Venku si hrajeme a přitom se učíme. A my v Šalamounku toho rádi využíváme.

Nesoutěžíme, děláme věci, protože nás baví. Podporujeme děti ve spolupráci a ne v soupeření. Děti na našich táborech jsou různého věku, některé zvyklé na pobyt v přírodě více a jiné méně, každé dítě zvládá odloučení od rodičů nebo velké vedro jinak – nerozdáváme diplomy těm nejstarším a nejsilnějším. Dáváme jim ocenění formou důvěry, věříme v jejich ohleduplnost a to, že svou sílu využijí k pomoci. A pokud jim to ještě nejde, bereme to tak, že jsme našli možnost naučit i ty siláky a rychlíky něco nového.

V knihovně se děti věnovali Pohádkovým příběhům s Pavlušou a zažily tři dny plné dobrodružného čtení a vyprávění nejen chotěbořských pověstí. Podívaly se do zámeckého parku, dozvěděyi se o tom, proč mají Dobřenští v erbu čápa, byl čas na bojovku i šipkovanou. Poslední den jely vláčkem na Bílek, odkud se vracely pěšky Údolím řeky Doubravy a seznamovaly se s pověstmi o Sokolohradech a Čertovým stolku. Na konec doputovaly až k pokladu, o který se rozdělily. Zázemí pro tento tábor bylo v dětském oddělení chotěbořské knihovny. Paní knihovnici Aleně tímto moc děkujeme!

Na táboře Lovci mamutů jsme se proměnili na pravěkou tlupu. Prvních pár dní jsme se věnovali prapočátkům naší země. Kolem nás bublaly sopky, našli jsme zkameněliny a dokonce i pozůstatek doby ledové. Když se objevil pračlověk, vyzkoušeli jsme, jak se mu žilo, jaké nástroje používal, jak tvořil, dokonce i jak se pohyboval a komunikoval. Postavili jsme si vlastní malou pravěkou vesnici Kamenici a každý den do ní něco přidali. Na táboře se sešla skvělá tlupa malých lovců a tak nám nakonec i přálo štěstí a do naší nachystané mamutí pasti se chytl mamut! Máme z něj na památku opravdové kly.

Příběhy souhvězdí nám připomněly hrdinské skutky, podle kterých byla souhvězdí pojmenována. I my jsme na táboře museli prokázat odvahu a být hrdinové. Vždyť temnota zajala všechny hvězdičky na nebi. A tak jsme například zachraňovali pěvce Ariona jako delfín, s lyrou zpívali v podsvětí, abychom zachránili Eurydiku nebo přecházeli oblohu hlavou dolů s korunou na hlavě jako pyšná královna Kasiopea. Na táboře jsme stavěli hvězdný palác a hráli si v něm a v okolním lese. Poslední táborový den se nám opravdu podařilo vysvobodit hvězdy z moci temnoty a každý táborník si svou zářivou hvězdu odnesl domů.

Až do daleké Austrálie, poznat Poselství od protinožců se vydaly děti na táboře na Sychrově spolu s Pavlou a Ivanem. Na cestu si vyrobily auto, ušily a ozdobily si nové šaty. Na předposlední den pro rodiče, známé a kamarády nacvičily divadlo. Na představení se z Čáslavi přijela podívat dokonce Jarmila Kratochvílová (bývalá československá atletka, běžkyně na krátkých a středních tratích). Těchto sedm dnů uteklo jako voda.

Více informací a fotek najdete na www.facebook.com/Salamounek

Komentáře