PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

TÁBORY

Léto je zábava a pro nás k létu i neodmyslitelně patří naše tábory!

Klub Šalamounek (zaštítěn Spolkem pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s.) připravil pro děti od 4 let na prázdniny osm tématických příměstských táborů. Pro většinu z nich bylo zázemí okolí Horního Mlýna v malebném Údolí řeky Doubravy u Chotěboře. Rytíři museli doputovat na faru v Sopotech, milovníci kouzel a barev zase do slaměného domečku v Sychrově u Vilémova.

POHÁDKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ S PAVLUŠOU 

Tábor probíhal ve spolupráci s knihovnou Ignáta Herrmanna. Děti procestovaly město i jeho blízké a vzdálené okolí a poznaly mnoho pověstí, které se o našem okolí tradují. Podívali jsme se na Doubravku, na přehradu, do Libice nad Doubravou a navštívili jsme i hlavní město Prahu, kde jsme si prohlídly výstavu o Večerníčku v Muzeu České televize.

PTAČÍ KRÁLOVSTVÍ

Záchrana ptačího krále byla spojující nití dalšího prázdninového dobrodružství. Děti se seznamovaly s jednotlivými obyvateli ptačího království a učili se je poznávat. Velkým zážitkem byla i návštěva obory Žleby s ukázkami dravců.

KOUZLA BAREV – Byl týden plný barevných her, rébusů, hádanek, pokusů a putování po okolí. Společnými silami jsme  vytvořili velký plakát a podepisovali se pod něj vlastním otiskem ruky. každé ráno jsme vítali v kroužku povídáním o jedné barvičce – tancováním a zpíváním. Odměnou nám byla duha, která se vybarvila každému z nás na konci týdne pod mráčkem z papírů. Zažili jsme dobrodružství, zábavu, smích, radost a i nová přátelství.

VODNÍ SVĚTY – umělecko-dramatický tábor zakončen vystoupením pro rodiče. Na něj si samy děti vyrobily originální “vodní” kostýmy, složily a nahrály hudbu, sincenovali krátké scénky. 

ZE ŽIVOTA HMYZU – během společných táborových dnů jsme pomáhali získat ztracené informace o hmyzu sově do její moudré lesní knihy. Prozkoumali jsme, co žije ve vodě, kdo pod kamenem. Jak hmyzíci vypadají, co jedí a co ke svému životu potřebují.

RYTÍŘI – tábor, ze kterého se dětem nechtělo domů. Vyrobily si meče, učily se s rytířem šermovat, jezdily na koni, střílely z luku, zkusily i tanec a šachy a nakonec byly pasovány na pážata. 

JSEM LESEM – poeticky ladění tábor na motivy knihy Daisy Mrázkové – Neplač, muchomůrko… už víme, jak les šumí, jak voní a chutná, jak je kouzelný a plný překvapení. Hráli jsme pohádky pro muchomůrku, aby nebyla smutná, putovali přes netopýří horu, brouzdali se ve šplouchavém potůčku a stavěli písečné hrady s rozkvetlými zahradami pro ještěrku. Po stopách zvěře jsme se vydali na čihadla a ani pavučinka nezůstala bez barev duhy a kapiček. Každý si odnesl lesní pokladnici, do měšce ukrýval lesní tajemství a po řece pouštěl rybičky s javorovými ploutvičkami či papírové lodičky… a teď? Možná že máme zelenou krev!

Kůry, můry, ven!

Ať je krásný den!

Klektáky, páráky, kančí kůže!

Mraky ať zalezou, kam který může!

Vítr spát! Vítr spát!

Ať sluníčko může hřát!

Zveřejnil(a) Klub Šalamounek dne Úterý 25. srpna 2020

Komentáře