PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB a 50+

Na období březen – květen 2020 jsme měli v rámci projektu číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007745 naplánované tyto prožitkové a sebepoznávací aktivity:
26. 3. – Očista pomocí esenc. olejů, vykuřovadel a další mentální a bioenergická cvičení (výroba vlastního vykuřovadla) s Míšou Málkovou

23. 4. – Všemi smysly I. s Petrou Polívkovou – Setkání sestaveno z na sebe navazujících prožitkových výtvarných aktivit, při kterých se klade důraz na smysly a sebevyjádření. Možnost realizovat netradiční tvořivý proces s prvky arteterapie 

14. 5. – Všemi smysly II. s Petrou Polívkovou – Setkání mělo volně navazovat na Všemi smysly I, ale není podmínkou jeho absolvování.

Ve čtvrtek 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav na celém území ČR. Od 16. března začalo platit omezení volného pohybu osob. Na základě těchto i dalších preventivních opatření vlády ČR jsme v tomto období odvolali veškeré aktivity i setkání probíhající v rámci projektu PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB a 50+. Naše klienty jsme informovali prostřednictvím emailu, Fb a webu.

V současné době hledáme s lektory nové termíny, abychom mohli vytvořit novou nabídku aktivit pro naše klienty. Tu se snažíme stále rozšiřovat dle poptávky. 

Pokud i Vy máte typ na setkání, které by třeba právě Vám mohlo pomoci najít si novou pracovní pozici či ulehčit návrat do práce po mateřské (rodičovské) dovolené, neváhejte nás kontaktová.

Komentáře