OČISTA Z RŮZNÝCH ÚHLŮ A POMOCÍ ROZLIČNÝCH TECHNIK

Podíváme se na očistu sebe sama i prostoru. Můžete se těšit na esenciální oleje, vykuřovadla, bioenergetická cvičení… a hlavně si věnujeme trochu času pro sebe a načerpání inspirace k dalším očistným rituálům, které můžeme praktikovat každý den a které nám mohou pomoci v osobním i pracovním životě.

S sebou pohodlné oblečení (možná dojde i na tanec).

Lektor: Míša Málková

Je nutné se nahlásti předem do 20. 3. na mail skritek.salamounek@email.cz

Akce probíhá v rámci projektu PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB a 50+ a je určena:
– Osobám starším 50 let
– Rodičům samoživitelům
– Rodičům na mateřské/rodičovské dovolené
– Uchazečům a zájemcům o zaměstnání v tomto regionu

číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007745
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Zveřejnil(a) Klub Šalamounek dne Středa 4. března 2020

Komentáře