ADVENTNÍ SPIRÁLA

 Toto předvánoční setkání bývá hlubokým zážitkem pro děti i jejich rodiče. Je to čas ztišení, očekávání, tajemna a cesty do svého nitra.
 
A jak to probíhá? Všichni sedí společně tiše v kruhu, uprostřed je spirála z chvojí a svíček. Každé dítě poté tuto spirálu prochází spolu s andělem /případně i maminkou, tatínkem, pokud potřebuje/ do středu, kde si zapálí své vlastní světýlko. Tato cesta bývá pro děti velkým okamžikem, na který poté často vzpomínají.
Atmosféru dolaďuje živá hudba a zpěv. 
 

Tajemná a kouzelná slavnost plná světel, hudby a cesty do svého nitra..

Zveřejnil(a) Klub Šalamounek dne Pátek 29. listopadu 2019

Komentáře