Pravidelní lektoři

Lucie Pešková – HUDEBNÍ DÍLNA

Magda Hübnerová – ELFÍCI

Lucie Dostálková – S ROBÁTKY DO POHÁDKY, ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

Petra Polívková – VÝTVARKA NA MLÝNĚ

Jitka Vrbová – ŘEMESLNÉ DÍLNY, ŠITÍ BOT

Zdeněk Kittnar – TÁTODÍLNA

Víťa Homolka, Tibor Sedlický – CIRKUSOVÝ KROUŽEK

Dagmar Cuno Hájková – TED´ S CLUB

Původním povoláním jsem učitelka a nyní se živím jako překladatelka a tlumočnice na volné noze. Nabídku spolupracovat se Šalamounkem a provádět ty nejmenší světem angličtiny jsem přijala moc ráda, protože se v ní propojily hned tři z mých velkých zájmů – vzdělávání, cizí jazyky a děti.

Ačkoli z klasického školství jsem zběhla už před mnoha lety, vzdělávání a výchova mě nikdy nepřestaly zajímat a byly součástí mého života, ať už jsem učila dospělé studenty angličtinu, snažila se vzdělávat sama sebe, pracovala v neziskové komunitní organizaci, nebo pomáhala v české škole v Austrálii. Zrovna tak vždy byly důležitou součástí mé existence děti – od školních děti, přes světlušky ve skautském oddíle, až po moje vlastní. Kouzlo cizích jazyků jsem objevila teprve v dospělosti, ale o to víc jsem mu propadla. Své dvě děti vychovávám v bilingvním prostředí a obě jsou důkazem toho, že děti jsou schopné už v útlém věku zvládnout dva jazyky najednou.

V nově vznikajícím klubu si dávám za cíl vytvořit příjemné prostředí, ve kterém budeme objevovat cizí jazyk. Budeme si hrát, zpívat, říkat říkanky, prostě se všemožně se bavit výhradně anglicky. Češtinu necháme za dveřmi a budeme nový jazyk objevovat stejně jako novorozenec, který vnímá a postupně se učí používat svůj mateřský jazyk. S častým opakováním začneme objevovat, že některým slovům či výrazům už rozumíme, ale také se naučíme nebát se nerozumět. Zvykneme si, že rozumět třem slovům z deseti často stačí proto, abychom pochopili, co se děje. A také se naučíme, že mluvit v novém jazyce můžeme i když nemáme obrovskou slovní zásobu, dokonale zvládnutou gramatiku a naprostou jistotu, že neuděláme chybu. Tím vším nás bude provázet náš nový kamarád Ted. Jste zvědaví, kdo to je? Přijďte se na nás podívat! Třeba si padnete do oka a budete kamarádi.

Ivan Vrba – TERÉNKY, LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARD, POSILOVÁNÍ

Mám za sebou bohatou vrcholovou sportovní kariéru, medaile z mistrovství Evropy i světa a účast na dvou olympiádách v dráhové cyklistice, na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně jsem vystudoval trenérství a učitelství pro ZŠ a SŠ. Práci s dětmi a školními skupinami se věnuji od roku 2011. Sport si užívám a rád zkouším stále něco nového. Podrobnosti a další mou nabídku najdete na sportinstruktor.cz.

Hanka Nováková – AFROTANCE

Jsem Hanka Nováková, dříve Slámová. Bydlím se svými třemi dětmi a manželem v Malči v našem domku, obklopena přírodou. Kromě toho jsem v životě stihla i spoustu dalších věcí. Vystudovala jsem SOŠ Ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáře nad Sázavou, dále jsem absolvovala bakalářské studium Středověká archeologie na Slezské univerzitě v Opavě a bakalářské studium Speciální pedagogika (zakončeno státní závěrečnou zkouškou z logopedie, psychopedie a z psychologie), taktéž na Ostravské univerzitě. Svoji specializaci jsem uzavřela magisterským studiem Speciální pedagogiky se  zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývám se respektující výchovou, muzikoterapií a tancem. V Malči provozuji „Krámek s DOBROtami“ – bezobalový obchod se zdravou výživou i ekodrogerií.

Dětem i dospělým nabízím tzv. Africkou tančírnu. Zájemci zde mohou relaxovat a uvolnit se prostřednictvím živé hudby, posílit své tělo a rozšířit pohybové vzorce.

Myšlenka, která se prolíná mou prací … „Pomáhat prožít sebepoznání a nové zkušenosti skrz radost a dobrý pocit ze sama sebe.“