Projekty

Na tomto místě bychom vás rádi informovali o dílčích projektech, na kterých různým způsobem participujeme, a o případných dotacích, které jsme obdrželi na realizaci těchto projektů. 

ÚNOR 2017

DOTACE OD MĚSTA CHOTĚBOŘ.

Obdrželi jsme celkem 24 000 Kč na realizaci obecně prospěšných a vzdělávacích aktivit, zaměřených na: primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže, dále na podporu činnosti Klubu Šalamounek a vybavení, v neposlední řadě na rozvoj činnosti projektu Sousedé plus: http://www.sousede-plus.cz/.

Více o projektech, do kterých se zapojujeme zde:

Podpora návratu znevýhodněných osob