O Klubu Šalamounek

Klub Šalamounek je vedle Svobodné školy Chotěboř a Šalamounkova Dvorečku /alternativa předškolního vzdělávání/   jedním z projektů, které zaštiťuje chotěbořský Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s 

Tento projekt má však v Chotěboři i v širším okolí tradici. Pod jménem: Dětský klub Šalamounek fungoval tento projekt od září 2015. Roku 2016 byl přejmenován na KLUB ŠALAMOUNEK. Vznik tohoto projektu vychází z místní rodičovské iniciativy a naplňuje potřebu vytvořit v Chotěboři a okolí prostor pro setkávání rodičů s dětmi i bez dětí.¨

CO NABÍZÍME?

  • Vytváříme vzdělávací nabídku pro děti od 6 týdnů po seniory.

 

  • Nabízíme různé formy setkávání pro ženy a maminky: Kurzy nošení dětí v šátku, Ženské kruhy, Afro tance.

  • Připravujeme rozmanité a zajímavé kurzy pro děti: Baby jóga, Elfíci, Muzikohraní, Logohrátky, Kurzy bubnování; Výtvarné dílničky, Angličtina pro nejmenší;

  • Dáváme prostor tatínkům, aby si užili svoje dítka při tvořivé a smysluplné činnosti: Tátodílna

  • Organizujeme tradiční slavnosti, které vycházejí ze starých českých tradic: Svatováclavská – září, Michaelská – říjen, Martinská – listopad, Vánoční jarmark – prosinec, Adventní spirála – prosinec, Tříkrálová – leden, Masopust – únor; Vynášení Moreny – březen, Velikonoce – Velký pátek a hledání pokladu, Jarní slavnost sv. Jiří – duben, Otevírání studánek začátek června – květen, Svatojánská- červen;

  • Nabízíme pásma přednášek s aktuální tematikou: Zdravá výživa, Zdravý životní styl apod.