Pravidelní lektoři

Dagmar Cuno Hájková

 

 

 

 

Původním povoláním jsem učitelka a nyní se živím jako překladatelka a tlumočnice na volné noze. Nabídku spolupracovat se Šalamounkem a provádět ty nejmenší světem angličtiny jsem přijala moc ráda, protože se v ní propojily hned tři z mých velkých zájmů – vzdělávání, cizí jazyky a děti.

Ačkoli z klasického školství jsem zběhla už před mnoha lety, vzdělávání a výchova mě nikdy nepřestaly zajímat a byly součástí mého života, ať už jsem učila dospělé studenty angličtinu, snažila se vzdělávat sama sebe, pracovala v neziskové komunitní organizaci, nebo pomáhala v české škole v Austrálii. Zrovna tak vždy byly důležitou součástí mé existence děti – od školních děti, přes světlušky ve skautském oddíle, až po moje vlastní. Kouzlo cizích jazyků jsem objevila teprve v dospělosti, ale o to víc jsem mu propadla. Své dvě děti vychovávám v bilingvním prostředí a obě jsou důkazem toho, že děti jsou schopné už v útlém věku zvládnout dva jazyky najednou.

V nově vznikajícím klubu si dávám za cíl vytvořit příjemné prostředí, ve kterém budeme objevovat cizí jazyk. Budeme si hrát, zpívat, říkat říkanky, prostě se všemožně se bavit výhradně anglicky. Češtinu necháme za dveřmi a budeme nový jazyk objevovat stejně jako novorozenec, který vnímá a postupně se učí používat svůj mateřský jazyk. S častým opakováním začneme objevovat, že některým slovům či výrazům už rozumíme, ale také se naučíme nebát se nerozumět. Zvykneme si, že rozumět třem slovům z deseti často stačí proto, abychom pochopili, co se děje. A také se naučíme, že mluvit v novém jazyce můžeme i když nemáme obrovskou slovní zásobu, dokonale zvládnutou gramatiku a naprostou jistotu, že neuděláme chybu. Tím vším nás bude provázet náš nový kamarád Ted. Jste zvědaví, kdo to je? Přijďte se na nás podívat! Třeba si padnete do oka a budete kamarádi.

Renata Piklová

Profesí jsem učitelka 1. stupně základní školy a mým celoživotním koníčkem je sborový zpěv. Od dětství jsem ve sboru zpívala, později korepetovala a nakonec dirigovala. Za dlouhá léta hudební praxe jsem pochopila, že hudba dokáže velké divy. A protože se ráda učím a objevuji nové věci, začala jsem se intenzivně zabývat muzikoterapií. V poslední době jsem absolvovala dlouhodobý systemický výcvik v hudebně dramatických terapiích i další kurzy v tomto oboru. Jako učitelka mám samozřejmě blízko k dětem, a proto se moje práce zaměřuje právě na ně. Muzikohraní je určeno malým dětem od 3 do 6 let a jde skutečně o hraní si s písničkami, rytmem, hudebními nástroji a poznávání krásy hudby.

Lucie Dostálková
Vede Zážitkové čtení pro děti od 3 let. Toto setkání probíhá jednou za měsíc.

Lucie Pešková
Vede Zážitkové čtení pro děti od 5 let. Toto setkání probíhá jednou za měsíc.

Pavluša – Pavel Kučera
Vede Kuchtíkovu školičku a Malého zahrádkáře
Koordintor projektu SOUSEDÉ PLUS.

Ivan Vrba
Vede Objevitlé, Trenérky, Hejbánky

František Muster
Vede Outdoor baby

Externí lektoři
Hanka Nováková

Jsem Hanka Nováková, dříve Slámová. Bydlím se svými třemi dětmi a manželem v Malči v našem domku, obklopena přírodou. Kromě toho jsem v životě stihla i spoustu dalších věcí. Vystudovala jsem SOŠ Ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáře nad Sázavou, dále jsem absolvovala bakalářské studium Středověká archeologie na Slezské univerzitě v Opavě a bakalářské studium Speciální pedagogika (zakončeno státní závěrečnou zkouškou z logopedie, psychopedie a z psychologie), taktéž na Ostravské univerzitě. Svoji specializaci jsem uzavřela magisterským studiem Speciální pedagogiky se  zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývám se respektující výchovou, muzikoterapií a tancem. 

Dětem i dospělým nabízím tzv. Africkou tančírnu. Zájemci zde mohou relaxovat a uvolnit se prostřednictvím živé hudby, posílit své tělo a rozšířit pohybové vzorce.

Myšlenka, která se prolíná mou prací … „Pomáhat prožít sebepoznání a nové zkušenosti skrz radost a dobrý pocit ze sama sebe.“